وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دوخواب فول فرنیش

1/23
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دوخواب فول فرنیش

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره سالیانه دوخواب فول فرنیش طبقه چهارم بالکن دار داخل ریزدانس امکانات نگهبانی اتو پارک باشگاه کایتانه بدون سربالایی وسرپایینی 13000لیر اجاره تک دیپوزیت 12درصد کمیسیون کد : 629