وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دو خواب با وسیله

1/25
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دو خواب با وسیله

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    6,500
  • تعداد خواب
    2
  • موقعیت طبقه
    1
  • مبلغ دپوزیت (لیر)
    1
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو

توضیحات

کد : 535