وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه سه خواب با اشیا

1/16
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه سه خواب با اشیا

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره سالیانه سه خواب با اشیا طبقه دوم اسانسور دار شیشلی بومونتی ۱۵ هزار اجاره دوتا دپوزیت ۱۲ درصد کمیسیون کد : 647