وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره ماهانه تکخواب فرینیش

1/9
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره ماهانه تکخواب فرینیش

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره ماهانه تکخواب فرینیش ژبقه پنجم بالکن دار داخل ریزدانس ویرا وادی استانبول فول امکانات 1700دلار ماهانه گنجایش 4نفر کد : 626